Lehdet

Ohjelmalehdet, jäsenlehdet, käsiohjelmat, hinnastot, luettelot, toimintakertomukset.

Nidottuna, liimanidottuna tai wire-sidottuna.